TUKEA KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISELLE

Suomi on pienenä maana hyvin riippuvainen viennistä.

Tänä päivänä pienet ja keskisuuret yritykset luovat enemmän työpaikkoja kuin suuret yritykset Suomessa. Geowisen keskeisin tarkoitus on avustaa pk-yrityksiä kansainvälistymisessä. Vuoden 2013 loppupuolella Innovaatiorahoituskeskus Tekes valitsi Geowisen kehittämään yritysten, erityisesti pk-yritysten, kansainvälistymistaitoja sekä kv-liiketoimintastrategiaa.