Juha Saarentaus in
Toimitusjohtaja

Juhalla on pitkä kokemus paikkatieto- ja turvallisuusalan ratkaisuista. Hän on toiminut sekä kansainvälisten yritysten palveluksessa, että kotimarkkinoilla julkisen sektorin järjestelmähankkeissa ja yritysten ICT sovellusten parissa. Juhalla on vahva ote b2b myynnin ja erityisesti pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Juha on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä Korkeakoulusta (tänään Aalto-yliopisto) pääaineena geoinformatiikka.

Miranda Saarentaus  in
Senior Advisor

Miranda Saarentaus

Miranda on vanhempi asiantuntija, Geowisen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hänen tehtäviinsä kuuluu ohjelmien koordinointi, hankkeiden valmistelu, pk-yrityksien kansainvälistäminen sekä seminaarien ja työpajojen järjestäminen. Ennen siirtymistä Geowiselle Miranda on työskennellyt mm. paikkatiedon ja kaukokartoituksen saralla. Miranda on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä Korkeakoulusta (tänään Aalto-yliopisto) pääaineena geoinformatiikka ja kaukokartoitus.

 

Pertti Woitsch in
Senior Advisor
Pertti Woitsch

Pertillä, joka toimii Senior Advisorina Geowisella, on yli 35 vuoden kokemus erilaisista innovaatiovetoisista toimialoista. Hänen tehtäviinsä Geowisella kuuluu strategia- ja kansainvälistymisprojektit sekä erinäisten tutkimus- ja kehitysprojektien koordinointi. Pertti osallistuu myös aktiivisesti turvallisuus- ja puolustusyhdistyksien toimintaan sekä yhteiskunnallisen turvallisuuden standardointiin. Ennen Geowiseen liittymistään Pertti on työskennellyt mm. yritysjohdon, myynnin, markkinoinnin ja teknisen kehityksen parissa Suomessa ja ulkomailla. Hän opiskeli fysiikkaa ja tietojenkäsittelyoppia Helsingin yliopistossa.

 

Anni Kultajoki in
Marketing Coordinator

Anni on Geowisen markkinointikoordinaattori. Hänen vastuualueisiin kuuluu markkinointiin liittyvät tehtävät kuten erinäisten julkaisujen ja muiden markkinointimateriaalien  suunnittelu ja toteutus. Hän on myös vastuussa Geowisen sisäisestä IT-tuesta. Annilla on merkonomi-tutkinto (markkinointi ja asiakaspalvelu) Edupolista, painotuotantoassistentin tutkinto AEL:stä ja hän suorittaa parhaillaan Media Designerin ammattitutkintoa.

 

 

 

Tallenna

Tallenna