Kilpailusta on tullut entistä kansainvälisempää verkkoliiketoiminnan myötä. Maantieteelliset rajat eivät enää määritä markkina-alueita, ja monet yritykset kohtaavat kansainvälistä kilpailua kotimaassaan.

 

Uudet yritykset voivat kasvaa nopeasti kansainvälistyessään, ja jo vakiintuneet yritykset kykenevät saamaan potkua kasvuun kansainvälisiltä markkinoilta.

Toisaalta kansainvälistymiseen liittyy paljon riskejä, jos pohjatyö on vajavaista. Syitä kansainvälistymisen epäonnistumiseen ovat mm. puutteet potentiaalisten asiakkaiden selvittämisessä ja tarvekartoituksessa, väärät partnerivalinnat, tuotteen tai palvelun heikko kilpailukyky tai kansainvälistymiseen varattu budjetti on liian pieni.

Geowise tarjoaa avainasemassa olevia palveluja kansainvälistyvän yrityksen tuotteiden ja palvelujen kaupallistamiseen. Tärkeää on markkinan selvittäminen yrityksen tuotteille ja palveluille. Kansainvälistymisessä on ymmärrettävä kohdemarkkinat, jotta liiketoiminnasta syntyy kannattavaa mahdollisimman nopeasti: kuka on asiakas, minkä tarpeen yritys tyydyttää, miten toimitusketjut muodostuvat, millaisia ovat kilpailijat ja mitkä ovat markkinoiden kehitysnäkymät. Kansainvälistymisstrategian laadinta on tärkeää, jotta osataan suunnata resurssit oikein.

Geowise auttaa kansainvälistymisessä yrityksiä keskittymään itse liiketoimintaan, tarjoamalla esimerkiksi seuraavia palveluja:

  • markkinatutkimus ja -analyysi
  • kansainvälisen hinnoittelun, logistiikan ja palvelun kehittäminen
  • markkina-alueiden valinta ja vientitoiminta
  • yhteyksien luominen mahdollisiin yhteistyökumppaneihin
  • myynnin ja markkinoinnin henkilöstön valmennus
  • avustusten hakeminen markkinointi- ja myyntityössä
  • vientipäällikkö-konsultaatio

Geowisen ammattitaito kansainvälisessä projektitoiminnassa perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen erityisesti turvallisuus-, puolustus- sekä paikkatietosektorilla toimivien yritysten kanssa. Kerromme mielellämme lähemmin Geowisen avainkonsultoinnin monipuolisista ja vakuuttavista referensseistä vaativan kansainvälistymisen alueella.

Ota yhteyttä