EU:n uusin puiteohjelma on nimeltään Horisontti 2020.

Ohjelmalla rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina 2014–2020 yhteensä 70,2 miljardilla eurolla. Komission tavoitteena on luoda Horisontin avulla Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa.

Pienten ja keskisuurten yritysten mukanaolo Horisontti 2020 ohjelmassa on tärkeää Euroopan Unionille. Puiteohjelma tarjoaa pk-yritykselle uuden tavan kasvaa ja kansainvälistyä yhteistyöverkostoa hyödyntäen. Horisontti 2020 sisältää uusia ja apua antavia rahoitusvälineitä jotka nopeuttavat innovaatiota ja kaupallistumista.

On toivottavaa että yritykset verkostoituisivat eri EU-maiden yhteishankkeissa mutta myös yksittäiset pk-yritykset voivat hakea rahoitusta omaan hankkeeseensa. Verkostoituminen ja yhteistyö voivat kuitenkin nopeuttaa pääsyä uusille markkinoille.

Geowisen konsulteilla on vuosien kokemus suomalaisten yritysten kansainvälisen liiketoiminnan ja strategian kehittämisessä. Lisäksi konsulteilla on kokemusta miten operoida eri EU-maissa. Näin ollen Geowisella on hyvät edellytykset olla juuri sinun Horisontti 2020 asiantuntijasi.

Kerromme mielellämme lisää. Odotamme yhteydenottoanne!