Ympäristön tilan seurannan merkitys kasvaa jatkuvasti. Myös viranomaistahot edellyttävät monilta yrityksiltä ympäristön huomioivia toimintatapoja.

 

Vastuut ja velvoitteet ympäristön tilan seurantaan tulevat korostumaan entisestään tulevaisuudessa. Tehokkaammat keinot ympäristön tilan seurantaan auttavat yrityksiä suorittamaan velvoitteensa helpommin ja edullisemmin. Teknologian kehittäminen on avainasemassa, kun ylläpidämme ja luomme tasapainoa talouskasvun ja ympäristön suojelun välille.

Geowise auttaa yrityksiä kehittämään sekä hyödyntämään yhä tehokkaampia välineitä ympäristön tilan seuraamiseen. Useissa projekteissamme hyödynnämme kaukokartoituksen ja paikkatiedon yhdistämistä olemassa olevaan ympäristödataan.

Geowisen asiantuntemus on laaja, kattaen niin perinteisen digitaalisen datan käsittelyn kuin kaukokartoituksen ja navigaatiotekniikat. Maapallon seurantatiedon määrä kasvaa päivittäin uusien satelliittien lisääntyessä, ja tämä antaa runsaasti mahdollisuuksia tutkia ympäristön muutoksia ja maapallon tilaa.

Mikäli yrityksenne hyötyisi osaavasta kumppanista, tai haluatte seurata ympäristön tilaa tehokkaammin, ottakaa yhteyttä asiantuntijaamme.